מרכבים והקהילה 

חברת מרכבים רואה חשיבות ומחויבות  בטיפוח וחיזוק הקשר עם הקהילה בכלל החברה הישראלית ובישובים הסמוכים למפעל בפרט.
 
מרכבים מסייעת למוסדות חינוך, תומכת לאוכלוסיות חלשות ומקיימת קשר בלתי אמצעי עם הקהילה.
 
במפעל מתקיימים ביקורים שונים של תלמידי בתי ספר בהם ניתנת לתלמידים הזדמנות ללמוד על תהליכים תעשייתיים  ואופן פעילותה של חברה יצרנית.
 
אנו מפעילים בתי מלאכה במסגרת שרות בתי הסוהר ובכך מסייעים לתהליך שיקומם של אסירים.
 
אנו נוהגים לשלב עובדים בעלי מוגבלויות ולאפשר להם להתפרנס בכבוד תוך תרומתם להצלחת החברה ככלל העובדים.
 
 אנו מוצאים הזדמנות לסייע ולתרום במגוון פעילויות ומשאבים , ולפתוח את שערי המפעל בפני אוכלוסיות רחבות המוצאות  דרך להשתלב בפעילותינו.
  
שיקום אמבולנס
 
בשלהי מלחמת העולם השניה, שוחררו והועברו אסירים מהמחנות באוטובוסים של הצלב האדום השוודי. זהו אחד מ-36 האמבולנסים שנכנסו לגרמניה במרס ובאפריל 1945 והוציאו כ-27 אלף אסירים, ביניהם כמה אלפי יהודים, רובם נשים, שהועברו מגרמניה לשוודיה.
 
האמבולנס מוצג במוזיאון יד ושם. חברת מרכבים התנדבה לשקם אותו תוך הקפדה לשמר את מכלוליו המקוריים
 
 
האמבולנס לפני השיקום
 
 
 
 
 
האמבולנס לאחר שיקום