מדיניות האיכות 

  •    מדיניות החברה היא לספק מוצרים ושירותים אשר יעמדו בדרישות הלקוח וציפיותיו.
  •    עקרון יסודי של החברה בנושא האיכות: כל עובד חייב לקבל אחריות מלאה בנוגע לחלקו בחברה.
  •    האחריות על האיכות היא של המייצר.
  •    הפעילות נעשית כשכל יחידה משמשת כלקוח/ספק ליחידות אחרות.
  •    ההנהלה והעובדים פועלים יחדיו ומובילים את החברה לשיפור איכות העבודה והתהליכים בהתאם ליעדים ולמטרות.
  •    הנהלת החברה תדאג לספק לעובדים את המשאבים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתם בצורה הטובה ביותר כולל         הדרכות מקצועיות, תנאי עבודה וכל ציוד אחר שיידרש על מנת להשיג את מטרות האיכות.
  •    החברה מתחייבת לעבוד לפי דרישות ישימות של מחזיקי עניין רלוונטיים.
  •    החברה מתחייבת לקיים מערכת ניהול סיכונים והזדמנויות.
  •    פעילות החברה נעשית תוך שאיפה לשיפור מתמיד.
  •    עקרונות נוהלי האיכות במפעל תואמים את דרישות ת"י 9001.