בטיחות ובריאות תעסוקתית 

 
מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 

  • ערכי ויסודות הבטיחות משתלבים עם איכות המוצר ואיכות החיים בחברה.
  • החברה רואה בבטיחות ובבריאות בתעסוקה  ערך עליון אשר מהווה חלק בלתי נפרד מכל פעילות, ותנאי הכרחי לעמידה ביעדי הארגון.
  • מדיניות החברה היא לקיים תהליכי עבודה, ייצור ושירות שלא יפגעו בבטיחותם ובבריאותם של העובדים. החברה משקיעה את המשאבים הנדרשים כדי לקיים מקום עבודה בטוח ובריא לעובדיה, לאורחיה, לקבלנים , לנותני שירותים מטעמה ולסביבה.
  • הארגון מחויב ליישם  דרישות על פי דין ודרישות אחרות , וכן לעמוד בדרישות של תקנים, נהלים והוראות רלוונטיים, ודרישות ישימות אחרות הקשורות לשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
  • מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של הארגון מבוססת על עקרון מניעת תאונות ומחלות מקצוע של העובדים. הפעילות תבוצע באמצעות שיפור מתמיד וסילוק סיכונים ע"י זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים והפחתת הסיכונים לרמה קבילה. הסילוק והפחתת הסיכונים עד רמה קבילה יבוצעו על פי ההיררכיה האירגונית ורמת הסיכונים.
  • העובדים שותפים באופן פעיל בכל נושאי השמירה על הבב"ת. החברה מקיימת שיחות התייעצות עם עובדים באמצעות וועדות בטיחות ופגישות מנהלים לנושאי בב"ת.
  • הארגון מקפיד לבצע תחקיר לאיתור גורמי שורש במקרה של אירוע בטיחותי או תאונת עבודה, ונוקט בפעולות מתקנות למניעת הישנות של האירוע או התאונה.
  • עקרונות נוהלי הבטיחות במפעל תואמים את דרישות ת"י 45001.