בטיחות ובריאות תעסוקתית 

 
מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 

  • ערכי ויסודות הבטיחות משתלבים עם איכות המוצר ואיכות החיים בחברה.
  • החברה רואה בבטיחות ובבריאות בתעסוקה  ערך עליון אשר מהווה חלק בלתי נפרד מכל פעילות, ותנאי הכרחי לעמידה ביעדי הארגון.
  • מדיניות החברה היא לקיים תהליכי עבודה, ייצור ושירות שלא יפגעו בבטיחותם ובבריאותם של העובדים. החברה משקיעה את המשאבים הנדרשים כדי לקיים מקום עבודה בטוח ובריא לעובדיה, לאורחיה, לקבלנים , לנותני שירותים מטעמה ולסביבה.
  • הארגון מחויב ליישם  דרישות על פי דין ודרישות אחרות , וכן לעמוד בדרישות של תקנים, נהלים והוראות רלוונטיים, ודרישות ישימות אחרות הקשורות לשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
  • מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית  של הארגון מבוססת על מניעה מראש ושיפור מתמיד ופעולות מניעה פרואקטיבית של תאונות ופגיעה בבריאות העובדים ושיפור מתמיד על-ידי זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים, והפחתת הסיכונים לרמה קבילה.
    הליכי איתור והערכת סיכונים יבוצעו בהתייחס לכל הפעילויות ותהליכי העבודה בחברה.
  • הארגון מקפיד לבצע תחקיר לאיתור גורמי שורש במקרה של אירוע בטיחותי או תאונת עבודה, ונוקט בפעולות מתקנות למניעת הישנות של האירוע או התאונה.
  • עקרונות נוהלי הבטיחות במפעל תואמים את דרישות ת"י 18001.